Na veel enthousiasme in Utrecht, bezocht het team van Tambre ook Rotterdam - Geassisteerde reproductie in Madrid | Tambre Fertiliteits Kliniek